Found: 2 Days
  • Đi chơi kiểu Couch Surfing

    Cách đây mấy hôm có một em bé người Canada gốc Việt Nam, 19 tuổi, viết đề nghị xin ở Couch surfing với tui một hôm. Đọc thư em viết khá dễ thương, xong tui qua coi profile em thì chỉ có vài dòng thưa thớt, không có lấy một cái recommendation, và chỉ có 1 bức hình. Coi xong profile tui ngồi suy nghĩ năm phút và viết một cái reply rất dài trả lời em là tui từ chối. Thường thường tui chỉ từ chối bằng...more »

    Phuong Jaden - Sài Gòn, Việt Nam

  • 30 tuổi

    Năm 2016 sắp trôi qua rồi. Năm nay gái tròn 30 tuổi, cái tuổi già cũng chưa già mà trẻ trung ngu ngu thì cũng sắp qua. Tự thấy mình già khi hết ham đi chơi bar biết cờ lúp cờ liếc tới sáng, mà thay vào đó có đi chơi uống vài ly rồi về. Gái già đi đâu rồi cũng trông về nhà ngắm cây, uống ly rượu vang, rồi leo lên cái giường êm để ngủ. Đi chơi cũng hết ham ở hostel gặp bạn bè mới, mà giờ chỉ...more »

    Phuong Jaden - Berlin, Germany