Found: 1 Days
  • 30 tuổi

    Năm 2016 sắp trôi qua rồi. Năm nay gái tròn 30 tuổi, cái tuổi già cũng chưa già mà trẻ trung ngu ngu thì cũng sắp qua. Tự thấy mình già khi hết ham đi chơi bar biết cờ lúp cờ liếc tới sáng, mà thay vào đó có đi chơi uống vài ly rồi về. Gái già đi đâu rồi cũng trông về nhà ngắm cây, uống ly rượu vang, rồi leo lên cái giường êm để ngủ. Đi chơi cũng hết ham ở hostel gặp bạn bè mới, mà giờ chỉ...more »

    Phuong Jaden - Berlin, Germany