Found: 2 Days
  • Chia sẻ tình thân ... Kết nối tình người

    "Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng” Tất cả chúng ta đều biết rằng tuổi trẻ chính là những mầm măng, là tương lai của cả một đất nước. Các em cần được hưởng các phúc lợi xã hội, cần được vui chơi và nhất là cần được học tập để phát triển về nhiều mặt nhằm trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Đó là điều mà mỗi...more »

    Hải Hồ - Quảng Nam, Việt Nam

  • Quê tôi

    Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng đất mà đặc sản chủ yếu là nắng và gió. Từ khi sinh ra cho đến tuổi đi học tôi đã quen với cái cảm giác được tận hưởng những thứ đặc trưng nhất của quê mình. Tôi yêu lắm con người và vùng đất này. Tuổi thơ tôi đã trải qua những kỉ niệm ngọt ngào nhất mà có kẽ đi hết cuộc đời này tôi cũng không quên được. Quê tôi không phồn hoa đô hội...more »

    Hoài Thương - Quảng Nam, Việt Nam