Found: 1 Days
  • Quê tôi

    Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng đất mà đặc sản chủ yếu là nắng và gió. Từ khi sinh ra cho đến tuổi đi học tôi đã quen với cái cảm giác được tận hưởng những thứ đặc trưng nhất của quê mình. Tôi yêu lắm con người và vùng đất này. Tuổi thơ tôi đã trải qua những kỉ niệm ngọt ngào nhất mà có kẽ đi hết cuộc đời này tôi cũng không quên được. Quê tôi không phồn hoa đô hội...more »

    Hoài Thương - Quảng Nam, Việt Nam