Found: 1 Days
  • Có hay không một tình yêu?

    Hồi xưa, lúc học lớp mười tôi có thích một người, chúng tôi là bạn rất thân, tôi có ngỏ lời với cô ấy, nhưng cô ấy đã từ chối một cách dứt khoát. Tôi cũng biết là không thể tiến xa hơn nên tôi đã rút lui. Tôi muốn quên hẳn cô ấy, chúng tôi không nói chuyện với nhau một thời gian dài, mặc dù ngày nào cũng nhìn thấy nhau (chúng tôi học cùng trường mà). Rồi tôi quen một cô gái khác,...more »

    pxt_nd - Việt Nam