Found: 1 Days
  • Đi tìm ý nghĩa thật sự của Blog

    Khái niệm blog giờ đây đã trở nên quá quên thuộc với moị người, đặc biệt là giới trẻ. Những số liệu dưới đây có thể cho bạn thấy được phần náo sự bùng nổ mạnh mẽ của trào lưu web log: - Hiện nay có hơn 50 triệu blog trên toàn thế giới và con số nãy sẽ là 60 triệu trong tháng 5 tới (blogherald.com) - Trung bình cứ nửa giây thì có một blog mới ra đời (news.com.com), vị chi là hơn 170.000...more »

    NDLoc - Lismore, Australia