Found: 1 Days
  • Sài Gòn những ngày đầu đội mưa, chân đạp nước

    Sài Gòn những ngày mưa, chỉ gói gọn trong ba cụm từ: ngập nước, kẹt xe, và mệt mỏi!! Đúng, thật sự mệt mỏi khi cả ngàn con người bừa chân chen nhau trên cả một đoạn đường dài hàng cây số, giữa bao nhiêu là cái hố tử thần. Phần thì nước mưa ướt trên đầu, phần thì nước ngập lạnh tanh đen ngòm bên dưới. Ba năm rồi đấy, đã ba năm tôi sống ở đất SÀi Gòn này, cũng dần học được...more »

    Thụy Duyên - Sài Gòn, Việt Nam