Found: 1 Days
  • Ngày con hai mươi

    Ngày con hai mươi chắc chẳng bao giờ có thể sánh bằng ngày mà ba mẹ tròn hai mươi tuổi. Con có thể bận rộn làm visa, bay từ Mĩ sang Pháp, đi Philly, đi Boston, đi học, đi bụi, dù có một mình thân còm nhom ôm đống vali cả trăm pounds, dù có bị xét nét giấy tờ mắc dịch tới lui như thể là tội phạm quốc tế thì vẫn không bằng ba mẹ ngày xưa vừa đi học vừa kiếm tiền nuôi ông bà, vừa kiếm cái...more »

    Nguyễn Bảo Trường Anh - Paris, Pháp