Found: 1 Days
  • Kỷ niệm buồn

    Anh có nhớ lần đầu tiên anh nói chuyện với em ko? Lúc đó anh thật năng động, nói nhiều đến nỗi không biết mình nói gì luôn. Còn em, một con nhóc bướng bỉnh, nhiều chuyện, ba hoa, vậy mà không nói được lời nào, chỉ biết ngồi im nghe anh nói. Chắc em gặp đối thủ rồi, hay là vì em măc cỡ? Cứ vậy mình nói chuyện với nhau được 6 tháng trời, hổng biết ai nhiều chuyện hơn ai, đến nỗi mấy...more »

    Heartbreaker - New Jersey, Mỹ