Found: 1 Days
  • Viết cho con... khi mẹ tròn hai mươi tuổi

    Tự nhiên mẹ nghĩ, những ngày này có nhiều chuyện xảy ra và mẹ nên ghi chép lại một cách cẩn thận tuổi trẻ của mình. Con gái, sẽ là những dòng chữ dành cho con, với những trăn trở của mẹ, khi mẹ vừa tròn hai mươi hai tuổi… Mẹ thích sau này sẽ có một cô con gái, hai mẹ con sẽ mua đồ đôi mặc cùng nhau, mẹ sẽ diện cho con điệu thật điệu, xinh thật xinh. Mẹ thích một vài cái tên không...more »

    Hạc Xanh - Việt Nam