Found: 2 Days
  • Được và mất gì khi đi định cư ở Mỹ ?

    Thời gian qua có nhiều ý kiến đóng góp và tranh luận về vấn đề nên đi hay ở lại Việt Nam cho những trường hợp ra nước ngoài, nhất là đi Mỹ. Tôi xin phép được viết một bài về vấn đề này. Mong các bạn đóng góp ý kiến nếu có chỗ nào chưa đúng, để bản thân tôi rút kinh nghiệm và làm cho vấn đề đi hay ở thêm phong phú. Hiện tôi 51 tuổi, định cư Mỹ được một năm. Trước khi đi tôi...more »

    Lucky - California, Mỹ

  • Sad truth

    Over time, you have learned that not everyone who calls you “sis” on Facebook is a true friend in the real world. You learned that not all people who post collages of your photos together on Instagram on your birthday are people you can count on. You learned that no matter how many hundreds of followers and ‘likers’ you have on social media, you can only count the realest people with just your hands or plus your toes, if you’re lucky!! What a sad truth....more »

    Cindy Hồ - Sydney, Australia