Found: 1 Days
  • Mùa chim én về !

    " Khi gió đồng ngát hương rợp trời chim én lượn, cây nẩy mầm chồi xanh, mây trắng bay yên lành Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ, và lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man" Mỗi lần nghe bài hát này lòng anh lại rất buồn và đau, mặc dù trong bài hát người ta tìm được tình yêu của mình nhưng với anh thì đó lại là lúc anh mất em, em bỏ lại anh vào đúng thời điểm như trong bài hát,...more »

    Akadiusvn - Hà Nội, Việt Nam