Found: 2 Days
  • Xin đừng lờ đi chính bản thân con

    Con và mẹ, chúng ta đã đứng ở hai đầu cây cầu từ hơn 10 năm về trước cho đến bây giờ. Bắt đầu, có lẽ từ ngày bố mất, con từ một đứa trẻ được bao bọc, sống vô tư và vô tâm bị ép trở thành người trưởng thành. 17 tuổi con tự cho mình phải có trách nhiệm của người chị, người mẹ, người bố. Con ép mình trưởng thành để làm chỗ dựa cho mẹ, cho em. Và từ ngày đó con dần nhận...more »

    Kimpoohkk - Hà Nội, Việt nam

  • Sad truth

    Over time, you have learned that not everyone who calls you “sis” on Facebook is a true friend in the real world. You learned that not all people who post collages of your photos together on Instagram on your birthday are people you can count on. You learned that no matter how many hundreds of followers and ‘likers’ you have on social media, you can only count the realest people with just your hands or plus your toes, if you’re lucky!! What a sad truth....more »

    Cindy Hồ - Sydney, Australia