Found: 1 Days
  • Tuyên ngôn tuổi 27

    Thứ nhất: tôi là một cô gái Thứ hai: tôi 27 tuổi Thứ ba: tôi độc thân Khi viết những dòng này tôi thực sự mong muốn mình được yên thân, muốn tự do và làm theo tất cả những gì mình nghĩ - Dear mom: con biết mẹ luôn mong muốn con có được mái ấm cảu riêng mình và mong có cháu bồng cháu bế trong khi bạn bè đồng trang lứa con nhiều đứa đã có gia đình ổn...more »

    No Face - Hà Nội, Việt Nam