02/12/2018: Ngọn nến


Mỗi một người là một ngọn nến. Hàng triệu người là hàng triệu ngọn nến thắp sáng dân tộc này, đất nước này. Nhất là các bạn trẻ có tư duy nhanh nhạy, có trình độ cao, có độ tiếp cận kiến thức , thông tin tốt thì cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta làm việc này không chỉ cho riêng chúng ta mà cái chính là cho tương lai của thế hệ sau, của dân tộc, của đất nước. Và hãy nhớ rằng chúng ta đang đấu tranh cho chính nghĩa chứ không phải phản động hay chống phá như cộng sản họ nói. Chúng ta đấu tranh để đem tự do, công bằng, nhân quyền về cho mỗi chúng ta. Chúng ta đấu tranh để hướng đến các giá trị tốt đẹp mà lẽ ra chúng ta được hưởng từ lâu rồi. Chúng ta đấu tranh để thoát khỏi sự cai trị của một đảng phái độc tài, man rợ. Đó là trách nhiệm cao cả của mỗi người dân Việt Nam.

Share your thought